2018/2019 Man City v Hoffenheim 4:2 Tottenham v Dortmund

2018/2019
Man City v Hoffenheim 4:2
Tottenham v Dortmund 4:0
Liverpool v Bayern 3:1
Man City v Schalke 10:2
8 games: 7 wins – one draw.
Amnesia?